Algemene voorwaarden Hondenschool Enzo

Niet alleen voor een klassikale les kun je bij EnZo terecht. Maar ook voor advies, leuke lezingen, workshops en privé lessen op maat. De ultieme vorm van samenwerken is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Leven met een harige viervoeter als trouwe kompaan gun ik iedereen.

Algemene voorwaarden Hondenschool Enzo

De praktijklessen van de hondenschool vinden plaats op het trainingsveld van de hondenschool of op een andere, door de instructeur aangegeven plaats. Andere
plaatsen dan het trainingsveld worden voorafgaand aan de les doorgegeven door de instructeur.
De theorielessen van de hondenschool vinden plaats via Zoom.

De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.

Cursisten trainen te allen tijden voor eigen risico bij de hondenschool.

Cursisten kunnen zich alleen maar inschrijven via de website van de hondenschool. Via de website zijn de cursussen zichtbaar waar nog plek is en waar zij zich kunnen inschrijven.
Cursisten betalen voor de cursus voorafgaand aan de cursus, via de bank of contant. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Er wordt geen restitutie van het
cursusgeld gegeven. 

Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt. Bij annulering van een cursus doet de hondenschool een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod
afslaat is de hondenschool verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.

Cursisten dienen te parkeren op de parkeerplaats van de hondenschool. Indien daar geen plek meer is, kan er alleen nog geparkeerd te worden langs de weg van het Voor-Oventje. 

Wanneer de cursist een les mist, kan deze niet meer worden ingehaald. Wanneer de cursist een les niet kan deelnemen, dient deze zich minimaal 24 uur voor de les af te melden.

Honden dienen te allen tijden aangelijnd te zijn tijdens de lessen, tenzij anders aangegeven door de instructeur.  Tijdens de lessen worden geen sliplijnen, slipkettingen, e-collars en halti’s toegestaan. Bij gebruik van een flexriem dient deze op een lengte van maximaal 2 meter vastgezet te worden.
Aangelijnde honden mogen niet met elkaar in aanraking komen, voor eigen veiligheid.

De cursist neemt altijd poepzakjes en voldoende (lekkere} beloningen mee voor de hond. Als de hond poept op het terrein van de hondenschool ruimt de cursist dit zelf op.

Cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn voor de les. Bij de lessen waarbij toestellen opgebouwd of opgeruimd dienen te worden wordt overlegd met de instructeur hoe laat de cursisten aanwezig moeten zijn.

Cursisten jonger dan 16 jaar dienen altijd vergezeld te worden door een volwassene. 

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze
verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.

Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur ingehaald kunnen worden. Lessen kunnen dan ook via Zoom verzorgd worden.

Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt. 

Wanneer de cursist en/of de hond ongewenst gedrag vertoont beslist de instructeur of de cursist met de hond de cursus kan blijven volgen, eventueel priveles kan krijgen of geen les meer kan volgen. Wanneer er geen les meer gevolgd kan worden, vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld.

Bij adviezen die de instructeurs van de hondenschool geven over het (ongewenste) gedrag van de hond, kunnen de gevolgen van deze adviezen nooit leiden tot aansprakelijkheid van de hondenschool. De eigenaar blijft te allen tijden aansprakelijk voor het gedrag van de hond.